top of page

Arkaik Bir Oyuncak ''Çocuk Tiyatrosu''

Burhan AKÇİN

30 Eki 2022

İlerlemenin gelişmenin çağdaşlaşmanın önlenemeyen arzusu ve sonucudur uygarlık.

Hayatı kullanabilme, değerli hale getirebilme…

Değerler sistemi içinde “ hayat “ mutlak büyük bir yer tutmalı

Yaşamı değerli kılabilmek, uygarlığın kaçınılmaz arzusu olmalı

Uygar olabilmek arzusu ile ilerlemek, gelişmek, çağdaşlaşmak için binlerce yıl avladık, yağmaladık, barındık, doyduk, ısındık, örtündük, korunduk, savaştık,

işgal ettik, öldük, öldürüldük!..

Hunharlaştık uygarlaşmak için!..

İlerledik

Geliştik

Çağdaşlaştık

Ve uygar olalım derken hunhar olabildik.

Değerler sisteminde yer açamadık sanata ve sanat eğitimine

Sanatın gizemli büyüsüne yakalandık örümcek ağlarına yapışan sinekler gibi.

Güldük, ağladık, oynadık, seyrettik, alkışladık, alkışlıyoruz…

Ama; ne yapar sanat insana ve çocuklara? Nasıl değiştirir, başkalaştırır ve anlamlandırır hayatımızı?.. Anlayamadık, anlatamadık…

Sanata tutunan çocukların hayatına çoğalabilir, gelişebilir, yücelebilir tiyatro sanatını tutturamadık…

Basamaklarını yaratarak çaktığımız yaşam denen bu sonsuzluk merdiveni ile nereye tırmanacağız? Nerede duracağız?

İlerledik

Geliştik

Çağdaşlaştık

Uygar olmayı arzuluyoruz ama tiyatro var mı hayatımızda?

Savaşlar devam ediyor!..

Çocuklar ve gençler seyircilerimiz değil savaşan askerlerdir artık

Ölen, öldüren!..

Oynayan değil tiyatroda ya da seyreden

Açlık, yoksulluk, annesiz çocuk anneler!

Meşrulaşan töre cinayetleri!

Ölen çocuklar, hastalıklar, kirlilik!

Haydi oynayalım bunları gösterelim, bağıralım, duyuralım.

Oynamıyor, göstermiyor, bağırmıyor ve duyurmuyor isek…

İlerleyemedik

Gelişemedik

Çağdaşlaşamadık

Ve uygar olamadık!..

Tırmandıkça basamakları, yükseldikçe sonsuzluk merdivenimizde

İlerledikçe, geliştikçe yani, uzaklaşıyoruz çocuklardan ve dünyadan

Bizler; yani oynayanlar tiyatronun büyüsünü yücelttiğimiz için ideolojinin, yönetimin, eğitimin, modanın, tüketimin ve inancın estetik aracısı oldu tiyatro.

Ey oyuncu!..

Kimse yok iken vardınız.

Yüzük kaşında bile oynardınız

Meydanda, okulda, sokakta, sahnede, fabrikada, traktörde, tarlada hep vardınız

Karanlıkta ışık saçardınız

Okunmayanı okur, yazılmayanı yazardınız

Neredesiniz?..bottom of page