top of page

Ayşe'nin Reklam Günlüğü

Yazan:

Burhan Akçin

Yöneten

Burhan Akçin

Ayşe ve arkadaşları derslerini ve ödevlerini bitirdikten sonra kurdukları müzik grubunda boş zamanlarını değerlendirmektedirler. Ayşe grubun dışında kalarak, uzun bir süre tek başına reklamları izlemektedir. Arkadaşları Ayşe’yi her zaman reklamların başında bulmaktadır. Ayşe kendinden geçerek, hiçbir şey
duymaksızın izlemektedir reklamları. Arkadaşları Ayşe’nin bu davranışını yanlış anlayarak onu gruptan atacaklarını söylerler. Oysa Ayşe bütün reklam filmlerinin yabancı markalı ürünleri tanıttığının farkındadır. Günlerdir, aylardır beklemesine rağmen bir kere bile “Yerli Malı” reklamı çıkmamıştır ekranlarda. Ayşe sabırla beklemektedir ama arkadaşlarını kaybetmek üzeredir. Müzik grubunun çalışmalarını aksatan Ayşe, grubun kostümlerini ve çalınan enstrümanları bestelenen ve söylenen şarkıların tarzını beğenmemiştir. Aklı askıdaki bağlamadadır. Annesinden, babasından ve öğretmenlerinden Yerli Malı ile ilgili öğütler alarak büyümektedir. Neredeyse genç kız olacak yaşa gelmiş olan Ayşe, öğrendikleri ile gördükleri ve yaşadıkları arasındaki çelişkiden rahatsız olmuştur. Kendisine sürekli “Yerli Malı” konusunda bilgiler veren ailesi ve öğretmenleri bile Yerli Malı kullanmamaktadır...

bottom of page